Emin Tosun Quattro De Emian

Technical Features
Plotter Motor Power
:
3 X 0.55 kw
Cuttıng Motor Power
:
3 X 4 kw
Gear Motor Power
:
0.37 kw
Vacuum Motor Power
:
0.37 kw
Mın.Max Cuttıng Wıdth
:
650 – 1000 mm
Maxımum Cuttıng Length
:
2100 mm
Voltage
:
380 V (THREE PHASE)
Aır Pressure
:
6-8 bar
Dımensıons(Wıdth-Length-Heıght)    
:
2100 x 4000 x 2200 mm